راهنمای موسسات

چگونه کمپین‌های خیریه خود را به صورت موثر اطلاع رسانی کنیم؟
30 خرداد 1396

چگونه کمپین‌های خیریه خود را به صورت موثر اطلاع رسانی کنیم؟

«باهم برای محمدرضا و لیلا» کمپین جذب مشارکت خردی است که با هدف تامین هزینه درمان دو بیمار مبتلا به سرطان هوچکین طراحی شده است٬ گروه جذب کمک در تلگرام شکل می‌گیرد و خیریه‌ی...

پوسترهای خلاقانه بنیاد Abrinq در حمایت از حقوق کودکان
25 خرداد 1396

پوسترهای خلاقانه بنیاد Abrinq در حمایت از حقوق کودکان

Abrinq یک موسسه غیرانتفاعی برزیلی است که ماموریت آن فعالیت در زمینه ارتقای حقوق بشر و حمایت از کودکان است. این موسسه در سال 1990 تاسیس شد و برنامه ها و فعالیت های این بنیاد...

معرفی بنیاد برزیلی Abrinq
24 خرداد 1396

معرفی بنیاد برزیلی Abrinq

Abrinq یک موسسه غیرانتفاعی برزیلی است که ماموریت آن فعالیت در زمینه ارتقای حقوق بشر و حمایت از کودکان است. این موسسه در سال 1990 تاسیس شد و برنامه ها و فعالیت های این بنیاد...