گزارشات عملکرد

گزارش عملکرد موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار
07 دی 1395

گزارش عملکرد موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

صورت های مالی موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 که برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات رویدادهای مالی موسسه آماده شده است، براساس...

گزارش عملکرد سالانه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
07 دی 1395

گزارش عملکرد سالانه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

گزارش عملکرد سال 1394 گزارش عملکرد سال 1393 گزارش عملکرد سال 1392 گزارش عملکرد سال 1391 گزارش عملکرد سال 1390 منبع : وبسایت بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

گزارش‌ عملکرد موسسه خیریه سمر
06 دی 1395

گزارش‌ عملکرد موسسه خیریه سمر

گزارش حسابرسی سال 1394 گزارش حسابرسی سال 1393 گزارش حسابرسی سال 1392

گزارش عملکرد سالانه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
06 دی 1395

گزارش عملکرد سالانه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1392 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1393 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و...

گزارش عملکرد موسسه غیر دولتی خیریه یاوران
06 دی 1395

گزارش عملکرد موسسه غیر دولتی خیریه یاوران

صورتهای مالی و ياد داشتهای توضیحی سال مالي منتهی به 93.12.29 گزارش حسابرس مستقل و بازس قانونی سال مالی منتهی ​به 93.12.29​ منبع : وبسایت موسسه غیر دولتی خیریه یاوران

گزارش عملکرد مالی محک
05 دی 1395

گزارش عملکرد مالی محک

موسسه خیریه محک در طول فعالیت خود با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر یاوران موسسه می‌داند، توانسته همواره تصویر روشنی از...

گزارش عملکرد موسسه خیریه نیکان ماموت
05 دی 1395

گزارش عملکرد موسسه خیریه نیکان ماموت

گزارش عملکرد موسسه در سال 1394 گزارش عملکرد موسسه در سال 1393 گزارش عملکرد موسسه در سال 1392

گزارش عملکرد بنیاد کودک
05 دی 1395

گزارش عملکرد بنیاد کودک

صورت‌های مالی‌حسابرسی‌شده ۹۴ گزارش هیأت مدیره به مجمع ۹۴

گزارش عملکرد بنیاد نیکوکاری دست های مهربان
05 دی 1395

گزارش عملکرد بنیاد نیکوکاری دست های مهربان

گزارش عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۵ گزارش عملکرد سال ۱۳۹۴ گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳ گزارش عملكرد سال ۱۳۹۲ گزارش عملکرد سال ۱۳۹۱ گزارش عملکرد سال ۱۳۹۰