مشخصات

مرکز توانبخشی امید فردا
30 فروردین 1396

مرکز توانبخشی امید فردا

فکر تاسیس مرکزی برای بیماران روانی مزمن از سال‌ها فعالیت در زمینه حمایت از زنان سرپرست خانواده در ذهن موسسان مرکز امید فردا شکل گرفت. فعالیت در موسسه خیریه فرزندان حضرت زهرا...

مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا
22 بهمن 1395

مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا

تاریخ تاسیس: 1384 نام مسئول: ا فشاری محدوده فعالیت: شهرضا مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: فرهنگی قران و عترت وب سایت: aletaha-shr.ir تلفن: 53504649 آدرس: شهرضا، خیابان حافظ...

موسسه نگین خیرین کاشان
22 بهمن 1395

موسسه نگین خیرین کاشان

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: امیرحسین شفیع محدوده فعالیت: کاشان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست وب سایت: www.neginhome.net تلفن: 03155244441 آدرس: کا...

خیریه حضرت امام رضا (ع)
21 بهمن 1395

خیریه حضرت امام رضا (ع)

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: فیروزی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: کمک هزینه های درمان بیماری ها، بهداشت و سالمت وب سایت: emamreza-charity.mihanblog.com...

خیریه صدر الدین مشکاتی
21 بهمن 1395

خیریه صدر الدین مشکاتی

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: حاج آقا مشکاتی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: ایتام، جهیزیه، نیاز های معیشتی، کمک هزینه های درمانی وب سایت: meshkati.org...

موسسه نیکوکاری مهربانه
20 بهمن 1395

موسسه نیکوکاری مهربانه

تاریخ تاسیس: 1395 نام مسئول: - محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور حوزه فعالیت: تامین جمعی مالی وب سایت: mehrabane.ir تلفن: 021-44276930 - 021-44276922 آدرس: تهران،...

موسسه توانمند سازی صدیقین اصفهان
20 بهمن 1395

موسسه توانمند سازی صدیقین اصفهان

تاریخ تاسیس: 1389 نام مسئول: رسول گلستان پرور محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: آموزش و ارتقاء توانمندسازی زنان سرپرست خانوار وب سایت: isf-seddighin.com...

مجمع خیرین سلامت و بهداشت امام هادی (ع) اصفهان
20 بهمن 1395

مجمع خیرین سلامت و بهداشت امام هادی (ع) اصفهان

تاریخ تاسیس: 1388 نام مسئول: محمد حسین صدیقی پور محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: نیکوکاری و امور خیر، کمک هزینه های درمان، درمان و پیشگیری از بیماری ها وب...

موسسه خیریه صالحون بیدگل
19 بهمن 1395

موسسه خیریه صالحون بیدگل

تاریخ تاسیس: 1376 نام مسئول: محمد حامد روحانی محدوده فعالیت: آران و بیدگل مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: کمکهای نقدی، تاسیس و مشارکت در ساخت و راه اندازی مراکز درمانی، ارائه...

خیریه صدیقه طاهره (س)
19 بهمن 1395

خیریه صدیقه طاهره (س)

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: کریم بیگی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: تامین جهیزیه و امر ازدواج، حمایت از زنان بی بضاعت سرپرست خانوار، آموزش و فرهنگ...

موسسه نیکوکاری جوانه های امید
18 بهمن 1395

موسسه نیکوکاری جوانه های امید

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: محسن برازنده محدوده فعالیت: کاشان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: حمایت مادی و معنوی از بیماران سرطانی وب سایت: najva-kashan.ir تلفن: 09360233453...

موسسه خیریه دیابت اصفهان
18 بهمن 1395

موسسه خیریه دیابت اصفهان

تاریخ تاسیس: 1380 نام مسئول: احمد نیلفروشان محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: حمایت از بیماران دیابتی وب سایت: www.diabetesngo.ir تلفن: 03132258444 -...