مشخصات

مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا
22 بهمن 1395

مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا

تاریخ تاسیس: 1384 نام مسئول: ا فشاری محدوده فعالیت: شهرضا مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: فرهنگی قران و عترت وب سایت: aletaha-shr.ir تلفن: 53504649 آدرس: شهرضا، خیابان حافظ...

موسسه نگین خیرین کاشان
22 بهمن 1395

موسسه نگین خیرین کاشان

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: امیرحسین شفیع محدوده فعالیت: کاشان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: نگهداری و مراقبت از کودکان بی سرپرست وب سایت: www.neginhome.net تلفن: 03155244441 آدرس: کا...

خیریه حضرت امام رضا (ع)
21 بهمن 1395

خیریه حضرت امام رضا (ع)

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: فیروزی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: کمک هزینه های درمان بیماری ها، بهداشت و سالمت وب سایت: emamreza-charity.mihanblog.com...

خیریه صدر الدین مشکاتی
21 بهمن 1395

خیریه صدر الدین مشکاتی

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: حاج آقا مشکاتی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: ایتام، جهیزیه، نیاز های معیشتی، کمک هزینه های درمانی وب سایت: meshkati.org...

موسسه نیکوکاری مهربانه
20 بهمن 1395

موسسه نیکوکاری مهربانه

تاریخ تاسیس: 1395 نام مسئول: - محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور حوزه فعالیت: تامین جمعی مالی وب سایت: mehrabane.ir تلفن: 021-44276930 - 021-44276922 آدرس: تهران،...

موسسه توانمند سازی صدیقین اصفهان
20 بهمن 1395

موسسه توانمند سازی صدیقین اصفهان

تاریخ تاسیس: 1389 نام مسئول: رسول گلستان پرور محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: آموزش و ارتقاء توانمندسازی زنان سرپرست خانوار وب سایت: isf-seddighin.com...

مجمع خیرین سلامت و بهداشت امام هادی (ع) اصفهان
20 بهمن 1395

مجمع خیرین سلامت و بهداشت امام هادی (ع) اصفهان

تاریخ تاسیس: 1388 نام مسئول: محمد حسین صدیقی پور محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: نیکوکاری و امور خیر، کمک هزینه های درمان، درمان و پیشگیری از بیماری ها وب...

موسسه خیریه صالحون بیدگل
19 بهمن 1395

موسسه خیریه صالحون بیدگل

تاریخ تاسیس: 1376 نام مسئول: محمد حامد روحانی محدوده فعالیت: آران و بیدگل مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: کمکهای نقدی، تاسیس و مشارکت در ساخت و راه اندازی مراکز درمانی، ارائه...

خیریه صدیقه طاهره (س)
19 بهمن 1395

خیریه صدیقه طاهره (س)

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: کریم بیگی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: تامین جهیزیه و امر ازدواج، حمایت از زنان بی بضاعت سرپرست خانوار، آموزش و فرهنگ...

موسسه نیکوکاری جوانه های امید
18 بهمن 1395

موسسه نیکوکاری جوانه های امید

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: محسن برازنده محدوده فعالیت: کاشان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: حمایت مادی و معنوی از بیماران سرطانی وب سایت: najva-kashan.ir تلفن: 09360233453...

موسسه خیریه دیابت اصفهان
18 بهمن 1395

موسسه خیریه دیابت اصفهان

تاریخ تاسیس: 1380 نام مسئول: احمد نیلفروشان محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: حمایت از بیماران دیابتی وب سایت: www.diabetesngo.ir تلفن: 03132258444 -...

موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان
17 بهمن 1395

موسسه نیکوکاری کاشانه مهر کاشان

تاریخ تاسیس: 1389 نام مسئول: آقای پهلوانی محدوده فعالیت: کاشان مرجع صدور مجوز: - حوزه فعالیت: ایجاد اشتغال و خود کفایی اقتصادی برای معلولان جسمی حرکتی، مشاوره مددکاری، ایتام ،...