@@edit

برنامه سازی

برچسب:برنامه سازی

ضرورت برنامه‌سازی با موضوعات خیریه

/mikaeel-shahrestani-interview/

به گزارش ویکی نیکی ، "میکائیل شهرستانی" در گفت‌وگو با « شهر امید » گفت: « معتقدم سنت و فرهنگ کمک به همنوع باید از هر دریچه‌ای محقق شود و هنر به عنوان یک ابزار کارآمد می‌تواند در این مسیر راهگشای بسیاری از امور باشد.» میکائیل شهرستانی، هنرمندی که مردم بیش از تصویر با صدایش خاطره دارند آخرین...

جستجو نتیجه ای نداشت.