بچه های آسمان - برچسب:بچه های آسمان

برچسب:بچه های آسمان

موسسه خیریه معلولین بچه های آسمان

/bache-haye-aseman-charity/

تاریخ تاسیس: 1378 نام مسئول: دکتر شکیب محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران حوزه فعالیت: نگهداری از کودکان معلول جسمی و ذهنی و بیماران سالمند وب سایت: www.bachehayeaseman.org تلفن: 02143613 آدرس: آسایشگاه دختران: خیابان ولیعصر، بالاتر از میرداماد،...