@@edit

تالاب

برچسب:تالاب

ایران، زادگاه تنها کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی

/ramsar-convention/

کنوانسیون تالاب های بین المللی ، جزء قدیمی ترین معاهدات زیست محیطی مدرن است. این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آن‌ها می‌نماید. موضوع این کنوانسیون در ابتدا میان برخی کشورها و سازمان های غیردولتی مطرح شد و سرانجام در...

حفظ تالاب ها، حفظ زندگی

/wetlands/

چگونه حفظ تالاب ها به حفظ زندگی کمک می کند؟ از چه طریق می توان از آن ها حفاظت نمود؟ همزمان با روز جهانی « تالاب » ، مناسب دیدیم که در مورد تالاب ها و اهمیّت حفظ آن ها صحبت نماییم. بدیهی است که بسیاری ممکن است ندانند که تالاب ها می توانند به هنگام بروز بحران یا بلایای طبیعی حافظ جان انسان...

جستجو نتیجه ای نداشت.