@@edit

خطرات

برچسب:خطرات

حفظ تالاب ها، حفظ زندگی

/wetlands/

چگونه حفظ تالاب ها به حفظ زندگی کمک می کند؟ از چه طریق می توان از آن ها حفاظت نمود؟ همزمان با روز جهانی « تالاب » ، مناسب دیدیم که در مورد تالاب ها و اهمیّت حفظ آن ها صحبت نماییم. بدیهی است که بسیاری ممکن است ندانند که تالاب ها می توانند به هنگام بروز بحران یا بلایای طبیعی حافظ جان انسان...

جستجو نتیجه ای نداشت.