فقر - برچسب:فقر

برچسب:فقر

خط فقر در کشورهای اروپایی

/poverty-line-in-europe/

هر روز صبح هزاران تن از مواد غذایی در بازار رانجیس فرانسه بارگیری می‌شوند. رانجیس بزرگ‌ترین بازار موادغذایی اروپاست. هر روز بنگاه‌های خیریه مقادیری از این مواد غذایی را برای کمک به مستمندان کنار می‌گذارند. این بازار یکی از مهم‌ترین بازوهای کمکی بنگاه‌های خیریه در اروپاست. با این حال بسیاری...

تبلیغات خلاقانه موسسه خیریه CFPA، درباره فقر

/cfpa-creative-advertisement/

"CFPA" یک موسسه خیریه چینی، فعال در امر کاهش فقر و فاصله طبقاتی می باشد که بیش تر فعالیت های خود را به آگاهی بخشی نسبت به قشر کم توان (به لحاظ مالی) اختصاص داده است و برای بهبود این وضع از برنامه های مربوط به «جمع سپاری مالی» بهره می گیرد. چند نمونه از پوسترهای خلاقانه این موسسه : «با...