ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

ده خیریه با اضافه پرداخت جهت جمع آوری کمک

این موسسات به طور متوسط 50% درآمدی را که بدست آورده اند صرف جمع آوری کمک نموده اند، بنابراین میزان کمتری از منابع و درآمدهای خود را صرف برنامه ها و ارائه خدمات نموده اند.

 

رتبه

موسسه

هزینه برنامه

هزینه جمع آوری کمک

1

بنیاد خیریه آتشنشانان

7،0 %

87،4 %

2

انجمن آتشنشانان و امدادگران

5،3 %

80،2 %

3

بنیاد آرزوی خوب

7،2 %

79،5 %

4

صندوق خیریه کودکان

6،7 %

79،4 %

5

خیریه جوان پلیس کالیفرنیا

13،5 %

77،1 %

6

بنیاد سرطان خون کودکان

23،6 %

62،7 %

7

لیگ قهرمانی پلیس نیوجرسی

28،7 %

60،9 %

8

شبکه آرزوی کودکان

 23،2 %

57،4 %

9

جانبازان فلج نیو انگلند

35،7 %

55،9 %

10

یافتن کودکان گمشده

 33،8 %

53،3 %

 

 

ترجمه: رویا باقری

دسته ها: برترین ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.