ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

246 میلیون کودک کار

سالانه 246 میلیون کودک در جهان برای تولید به کار گرفته می شوند برای سود بیشتر ، این کودکان مورد شکنجه قرار می گیرند و در مواردی کشته می شوند .

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.