ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه(ع) شهرضا

  • تاریخ تاسیس: 1384
  • نام مسئول: افشاری
  • محدوده فعالیت: شهرضا
  • مرجع صدور مجوز: -
  • حوزه فعالیت: فرهنگی قران و عترت
  • وب سایت: aletaha-shr.ir
  • تلفن: 53504649
  • آدرس: شهرضا، خیابان حافظ شرقی کوی شهید بیغم (برهان)، طبقه دوم، مجتمع قرآنی فرهنگی آل طه (ع) شهرضا

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.