ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

بزرگترین موسسات خیریه آمریکا در پایان سال 2016

 

United Way Worldwide

 

درآمد

3.9 میلیارد دلار

دسته بندی

نیازهای داخلی

مدیر عامل

Brian Gallagher

وب سایت

www.unitedway.org

 

 

Task Force for Global Health

3.2 میلیارد دلار

درآمد

نیازهای بین المللی

دسته بندی

David Ross

مدیر عامل

www.taskforce.org

وب سایت

  


Feeding America

 

 2,2میلیارد دلار

درآمد

نیازهای داخلی

دسته بندی

Diana Aviv

مدیر عامل

www.feedingamerica.org

وب سایت

  

 

Salvation Army

2,9میلیارد دلار

درآمد

نیازهای داخلی

دسته بندی

David Jeffrey

مدیر عامل

www.salvationarmyusa.org

وب سایت

     

YMCA of the USA

 

7,3  میلیارد دلار

درآمد

جوانان

دسته بندی

Kevin Washington

مدیر عامل

www.ymca.net

وب سایت

  


 St. Jude Children's Research Hospital

 

1,4  میلیارد دلار

درآمد

پزشکی

دسته بندی

Richard Shadyac Jr.

مدیر عامل

www.stjude.org

وب سایت

 

   Food for the Poor

  

1،2 میلیارد دلار

درآمد

نیازهای بین المللی

دسته بندی

Robin Mahfood

مدیر عامل

www.foodforthepoor.org

وب سایت

  

Boys & Girls Clubs of America

   

1،8 میلیارد دلار

درآمد

جوانان

دسته بندی

James Clark

مدیر عامل

www.bgca.org

وب سایت

    

Catholic Charities USA

   

3،9 میلیارد دلار

درآمد

نیازهای داخلی

دسته بندی

Donna Markham

مدیر عامل

www.catholiccharitiesusa.org

وب سایت

  


Goodwill Industries International

 

5،6 میلیارد دلار

درآمد

نیازهای داخلی

دسته بندی

James Gibbons

مدیر عامل

www.goodwill.org

وب سایت

 

دسته ها: برترین ها

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.