وبلاگ ویکی نیکی

ویکی نیکی مرجع معرفی موسسات خیریه در ایران

بزرگترین موسسات خیریه آمریکا در پایان سال 2016

 

 #1United Way Worldwide

 

درآمد

3.9 میلیارد دلار

دسته بندی

نیازهای داخلی

مدیر عامل

Brian Gallagher

وب سایت

www.unitedway.org

 

 

  #2  Task Force for Global Health

3.2 میلیارد دلار

درآمد

نیازهای بین المللی

دسته بندی

David Ross

مدیر عامل

www.taskforce.org

وب سایت

 

 


#3 Feeding America

 

 2,2میلیارد دلار

درآمد

نیازهای داخلی

دسته بندی

Diana Aviv

مدیر عامل

www.feedingamerica.org

وب سایت

 

 

#4 Salvation Army

2,9میلیارد دلار

درآمد

نیازهای داخلی

دسته بندی

David Jeffrey

مدیر عامل

www.salvationarmyusa.org

وب سایت

  

   

#5 YMCA of the USA

 

7,3  میلیارد دلار

درآمد

جوانان

دسته بندی

Kevin Washington

مدیر عامل

www.ymca.net

وب سایت

 

 


#6 St. Jude Children's Research Hospital

 

1,4  میلیارد دلار

درآمد

پزشکی

دسته بندی

Richard Shadyac Jr.

مدیر عامل

www.stjude.org

وب سایت

 

  

#7 Food for the Poor

  

1،2 میلیارد دلار

درآمد

نیازهای بین المللی

دسته بندی

Robin Mahfood

مدیر عامل

www.foodforthepoor.org

وب سایت

 

 

#8 Boys & Girls Clubs of America

   

1،8 میلیارد دلار

درآمد

جوانان

دسته بندی

James Clark

مدیر عامل

www.bgca.org

وب سایت

  

  

#9 Catholic Charities USA

   

3،9 میلیارد دلار

درآمد

نیازهای داخلی

دسته بندی

Donna Markham

مدیر عامل

www.catholiccharitiesusa.org

وب سایت

 

 


#10 Goodwill Industries International

 

5،6 میلیارد دلار

درآمد

نیازهای داخلی

دسته بندی

James Gibbons

مدیر عامل

www.goodwill.org

وب سایت

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.