نمونه های موفق نیکوکاری

اشتراک گذاری تجربیات موفق جهانی در حوزه اقدامات بشر دوستانه می تواند الگوی مناسبی برای موسسات خیریه و مشوقی برای نیکوکاران باشد.

بهترین نمونه های مدیریت فعالیت های داوطلبانه 2018
12 اسفند 1396

بهترین نمونه های مدیریت فعالیت های داوطلبانه 2018

بهترین روش های مدیریت فعالیت های داوطلبانه به انتظارات و توقعات نیکوکاران پاسخ می دهد و در نتیجه موسسات خیریه به سازمان های تکامل یافته تر ارتقا پیدا می کنند. گفته می شود هدف...

» ادامه مطلب
کمپین های غیرمعمول و منحصر به فرد برای جذب کمک
24 دی 1395

کمپین های غیرمعمول و منحصر به فرد برای جذب کمک

راه رفتن در یک مسیر 2 کیلومتری با کفش های زنانه در این رویداد که توسط یک موسسه خیریه آمریکایی ایجاد شد، و هدف آن حمایت از قربانیان خشونت خانگی و پیشگیری از بروز آن بوده است،...

» ادامه مطلب