نمونه های موفق نیکوکاری

اشتراک گذاری تجربیات موفق جهانی در حوزه اقدامات بشر دوستانه می تواند الگوی مناسبی برای موسسات خیریه و مشوقی برای نیکوکاران باشد.

کمپین های غیرمعمول و منحصر به فرد برای جذب کمک
24 دی 1395

کمپین های غیرمعمول و منحصر به فرد برای جذب کمک

راه رفتن در یک مسیر 2 کیلومتری با کفش های زنانه در این رویداد که توسط یک موسسه خیریه آمریکایی ایجاد شد، و هدف آن حمایت از قربانیان خشونت خانگی و پیشگیری از بروز آن بوده است،...

» ادامه مطلب