نمونه های موفق نیکوکاری

در این بخش سعی بر آن است که تجربه های موفق موسسات گوناگون اعم از انتفاعی یا غیرانتفاعی در حوزه نیکوکاری و اقدامات بشردوستانه معرفی شود.
کمپین های غیرمعمول و منحصر به فرد برای جذب کمک
24 دی 1395

کمپین های غیرمعمول و منحصر به فرد برای جذب کمک

راه رفتن در یک مسیر 2 کیلومتری با کفش های زنانه در این رویداد که توسط یک موسسه خیریه آمریکایی ایجاد شد، و هدف آن حمایت از قربانیان خشونت خانگی و پیشگیری از بروز آن بوده است،...

» ادامه مطلب