موسسات خیریه

من به دنبال
ویکی نیکی در بخش موسسات خود، خیریه ها را معرفی  می کند و اطلاعات جامعی از ابتدای تاسیس تا کنون، در اختیار مخاطبین خود قرار می دهد. در این قسمت، امکان دسترسی آسان به اطلاعات تماس خیریه ها برای مخاطبین ویکی نیکی فراهم شده است.
ویکی نیکی در این بخش سعی دارد با انتشار مشخصات و اطلاعات موسسات در سه زمینه به رسالت اطلاع رسانی خود در زمینه موسسات جامع عمل بپوشاند :

  •  مشخصات کلی
  • اساسنامه موسسات
  • گزارش عملکرد
كانون فرهنگی اجتماعی بانوان ياس يزدانشهر
22 مهر 1396

كانون فرهنگی اجتماعی بانوان ياس يزدانشهر

تاریخ تاسیس: 1391 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 292 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب سایت: - تلفن: -...

خيريه نيكوكاری انصار النبی (ص) نجف آباد
22 مهر 1396

خيريه نيكوكاری انصار النبی (ص) نجف آباد

تاریخ تاسیس: 1391 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 289 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: دارو و درمان بيماران وب سایت: -...

خيريه بين المللی سلامت وثوق زيتون
21 مهر 1396

خيريه بين المللی سلامت وثوق زيتون

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 318 موضوع فعالیت: بهداشت و سلامت حوزه فعالیت: زير ساخت بهداشت و درمان وب سایت: -...

انجمن خيريه مهرالزهرا امير آباد
21 مهر 1396

انجمن خيريه مهرالزهرا امير آباد

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 363 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: -...

موسسه خیریه ائمه بقیع جلال آباد
21 مهر 1396

موسسه خیریه ائمه بقیع جلال آباد

تاریخ تاسیس: - نام مسئول: قاسم کافی موسوی محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: - موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان...

موسسه خيريه حضرت خديجه كبری ويلا شهر
21 مهر 1396

موسسه خيريه حضرت خديجه كبری ويلا شهر

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 317 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: -...

انجمن هویت بیدار
21 مهر 1396

انجمن هویت بیدار

تاریخ تاسیس: - نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: - موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: زير ساختهای فرهنگی وب سایت: - تلفن: - آدرس: اصفهان،...

انجمن مددكاری امام حسن عسكری (ع) حسين آباد
20 مهر 1396

انجمن مددكاری امام حسن عسكری (ع) حسين آباد

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 357 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: -...

موسسه نويد زندگی دوباره لنجان
20 مهر 1396

موسسه نويد زندگی دوباره لنجان

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 180 موضوع فعالیت: اجتماعی حوزه فعالیت: پيشگيری از آسيبهای اجتماعی وب سایت: - تلفن: -...

موسسه خيريه سلام آفتاب لنجان
20 مهر 1396

موسسه خيريه سلام آفتاب لنجان

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 158 موضوع فعالیت: آسیب های اجتماعی حوزه فعالیت: دارو و درمان بيماران وب سایت: -...

موسسه خيريه فرهنگی رهنما ياران لنجان
20 مهر 1396

موسسه خيريه فرهنگی رهنما ياران لنجان

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 146 موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: رفاه اجتماعی و ارتقای مهارتهای اجتماعی وب...

موسسه خيريه شكوفايی ايمان ماندگار فولادشهر
20 مهر 1396

موسسه خيريه شكوفايی ايمان ماندگار فولادشهر

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 236 موضوع فعالیت: آسیب های اجتماعی حوزه فعالیت: پيشگيری از آسيب های اجتماعی وب سایت:...

موسسه خيريه حضرت زهرا (س) ورنامخواست
19 مهر 1396

موسسه خيريه حضرت زهرا (س) ورنامخواست

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 205 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب سایت: -...

موسسه پژوهشگران علوم نوين لنجان
19 مهر 1396

موسسه پژوهشگران علوم نوين لنجان

تاریخ تاسیس: - نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: - موضوع فعالیت: علمی حوزه فعالیت: فن آوريهای نوين، تعاول با مراكز علمی وب سایت: - تلفن:...

كانون فرهنگی اجتماعی هنری بانوان اسوه فولاد شهر
19 مهر 1396

كانون فرهنگی اجتماعی هنری بانوان اسوه فولاد شهر

تاریخ تاسیس: 1390 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 157 موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: زير ساختهای فرهنگی وب سایت: - تلفن: - آدرس:...

كانون فرهنگی اجتماعی بانوان كوثر ولايت چرمهين
19 مهر 1396

كانون فرهنگی اجتماعی بانوان كوثر ولايت چرمهين

تاریخ تاسیس: 1391 نام مسئول: - محدوده فعالیت: اصفهان مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 177 موضوع فعالیت: اجتماعی حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب سایت: - تلفن:...