موسسات خیریه

من به دنبال
ویکی نیکی در بخش موسسات خود، خیریه ها را معرفی  می کند و اطلاعات جامعی از ابتدای تاسیس تا کنون، در اختیار مخاطبین خود قرار می دهد. در این قسمت، امکان دسترسی آسان به اطلاعات تماس خیریه ها برای مخاطبین ویکی نیکی فراهم شده است.
ویکی نیکی در این بخش سعی دارد با انتشار مشخصات و اطلاعات موسسات در سه زمینه به رسالت اطلاع رسانی خود در زمینه موسسات جامع عمل بپوشاند :

  •  مشخصات کلی
  • اساسنامه موسسات
  • گزارش عملکرد
مدرسه بیمارستان مهرآیین
30 بهمن 1396

مدرسه بیمارستان مهرآیین

موسسه آینده سازان توسعه مهرآیین حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 39084 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول فاطمه عبدالعلی...

انجمن خیریه امید
28 بهمن 1396

انجمن خیریه امید

انجمن خیریه امید حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت ٤٢٧٤٨ تاریخ تاسیس 1396 نام مسئول - وب سایت http://omid-charity.org تلفن 88...

موسسه بنیاد شریف
24 بهمن 1396

موسسه بنیاد شریف

موسسه بنیاد شریف حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 20268 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول دکتر غفرانی وب سایت http://bonyad.sharif.ir...

بنیاد نیکوکاری دست های مهربان
23 بهمن 1396

بنیاد نیکوکاری دست های مهربان

بنیاد نیکوکاری دست های مهربان حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت ۲۱۶۷۴ تاریخ تاسیس 1386 نام مسئول...

مشخصات انجمن کودکان فرشته اند
21 بهمن 1396

مشخصات انجمن کودکان فرشته اند

موسسه خیریه کودکان فرشته اند حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 40589 تاریخ تاسیس 1384 نام مسئول سید نصیر...

موسسه خیریه مهرآفرین
17 بهمن 1396

موسسه خیریه مهرآفرین

موسسه خیریه مهرآفرین حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسه توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 21015 تاریخ تاسیس 1384 نام مسئول فاطمه دانشور وب...

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران
16 بهمن 1396

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران

مرکز حمایت معلولین از ضایعات نخاعی ایران حوزه فعالیت سلامت موضوع فعالیت موسسات خیریه مشاوره محدوده فعالیت ایران مرجع صدور مجوز سازمان بهزیستی شماره ثبت 19763 تاریخ تاسیس 1385...

موسسه خیریه باز باران
14 بهمن 1396

موسسه خیریه باز باران

موسسه خیریه باز باران حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 2157 تاریخ تاسیس 1385 نام مسئول - وب سایت...

موسسه خیریه یاوران مهدی موعود
12 بهمن 1396

موسسه خیریه یاوران مهدی موعود

موسسه خیریه یاوران مهدی حوزه فعالیت سلامت موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 32115 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول سید احمد گرامی وب...

موسسه خیریه عترت بوتراب
11 بهمن 1396

موسسه خیریه عترت بوتراب

موسسه خیریه عترت بوتراب حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات خیریه مشاوره محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 42392 تاریخ تاسیس 1392 نام مسئول - وب سایت...

موسسه خیریه ریحانه سعادت
10 بهمن 1396

موسسه خیریه ریحانه سعادت

موسسه خیریه ریحانه سعادت حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسه توزیع کننده محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز پلیس امنیت شماره ثبت 24386 تاریخ تاسیس 1387 نام مسئول میرمهدی...

انجمن اتیسم ایران
07 بهمن 1396

انجمن اتیسم ایران

انجمن اتیسم ایران حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسه آموزشی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 33242 تاریخ تاسیس 1395 نام مسئول سعید صالح غفاری وب سایت...

گزارش عملکرد موسسه خیریه بهنام دهش پور
30 دی 1396

گزارش عملکرد موسسه خیریه بهنام دهش پور

گزارش عملکرد خیریه بهنام دهش پور در سال 1394 و 1395 درآمد ها(ریال) 1395 1394 کمک و هدایا نقدی 9.820.507.904 8.069.482.572 حق عضویت - - درآمد رویدادها 39.151.839.388 30.600.962.560 کمک ه...

گزارش مالی موسسه نیکوکاری ریحانه النبی
13 دی 1396

گزارش مالی موسسه نیکوکاری ریحانه النبی

گزارش عملکرد موسسه نیکوکاری ریحانه النبی سال 1393 درآمد ها(ریال) کمک و هدایا نقدی 2.493.468.390 حق عضویت - درآمد رویدادها - کمک های دولتی - کمک از سایر سازمان ها - سایر...

موسسه نیکوکاری ریحانه النبی
13 دی 1396

موسسه نیکوکاری ریحانه النبی

موسسه نیکوکاری ریحانه النبی حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت نگهداری یا سرپرستی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز - شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1380 نام مسئول مولود صابر وب...

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان
12 دی 1396

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان

گزارش مالی بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان در سال 1394 و 1395 درآمد ها(ریال) 1395 1394 کمک و هدایا نقدی - - حق عضویت - - درآمد رویدادها - - کمک های دولتی - - کمک از سایر...