موسسات خیریه

من به دنبال
ویکی نیکی در بخش موسسات خود، خیریه ها را معرفی  می کند و اطلاعات جامعی از ابتدای تاسیس تا کنون، در اختیار مخاطبین خود قرار می دهد. در این قسمت، امکان دسترسی آسان به اطلاعات تماس خیریه ها برای مخاطبین ویکی نیکی فراهم شده است.
ویکی نیکی در این بخش سعی دارد با انتشار مشخصات و اطلاعات موسسات در سه زمینه به رسالت اطلاع رسانی خود در زمینه موسسات جامع عمل بپوشاند :

  •  مشخصات کلی
  • اساسنامه موسسات
  • گزارش عملکرد
موسسه فرهنگی هنری كرشمه مرند
04 مهر 1396

موسسه فرهنگی هنری كرشمه مرند

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: بهرام امامی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 49 موضوع فعالیت: جوانان حوزه فعالیت: امور جوانان وب سایت: - تلفن:...

موسسه فرهنگی اجتماعی خانه جوان كوثر
04 مهر 1396

موسسه فرهنگی اجتماعی خانه جوان كوثر

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 43 موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: هنر وب سایت: - تلفن: - آدرس: مرند،...

موسسه خيريه دارالقران حكمت
04 مهر 1396

موسسه خيريه دارالقران حكمت

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 45 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب...

جمعیت خيرين باب الحوائج جوانان اوردكلو
04 مهر 1396

جمعیت خيرين باب الحوائج جوانان اوردكلو

تاریخ تاسیس: 1388 نام مسئول: حمید کریمی اقدم اردکلو محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 69 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت:...

مجمع خيرين مدرسه ساز مرند
04 مهر 1396

مجمع خيرين مدرسه ساز مرند

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 37 موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: زیر ساختهای فرهنگی وب سایت: - تلفن:...

كانون فرهنگی اجتماعی مائده
03 مهر 1396

كانون فرهنگی اجتماعی مائده

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: رضوان یامی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 56 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب...

موسسه خيريه جواد الائمه (ع) مرند
03 مهر 1396

موسسه خيريه جواد الائمه (ع) مرند

تاریخ تاسیس: 1384 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 28 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب...

انجمن دوستداران محيط زيست زنوز
03 مهر 1396

انجمن دوستداران محيط زيست زنوز

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: سید جواد ابوالعلایی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 38 موضوع فعالیت: محيط زيست و منابع طبيعی حوزه فعالیت: محیط...

انجمن خيريه حمايت از بيماران ديابتی مرند
03 مهر 1396

انجمن خيريه حمايت از بيماران ديابتی مرند

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: علی سلوکی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 131 موضوع فعالیت: بهداشت و سلامت حوزه فعالیت: توسعه بهداشت عمومی وب...

خيريه بيت الزهرا (س) مرند
03 مهر 1396

خيريه بيت الزهرا (س) مرند

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: محمد قاضی زاده محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 46 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه...

تشکل زیست محیطی همای سبز مراغه
02 مهر 1396

تشکل زیست محیطی همای سبز مراغه

تاریخ تاسیس: 1383 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 73 موضوع فعالیت: محيط زيست و منابع طبيعی حوزه فعالیت: محیط زیست وب سایت: -...

موسسه خيريه و نيكوكاری مولا امير المومنين علی (ع) مراغه
02 مهر 1396

موسسه خيريه و نيكوكاری مولا امير المومنين علی (ع) مراغه

تاریخ تاسیس: 1387 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 142 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب...

انجمن حيات سبز مرند
02 مهر 1396

انجمن حيات سبز مرند

تاریخ تاسیس: 1393 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 178 موضوع فعالیت: محيط زيست و منابع طبيعی حوزه فعالیت: محیط زیست وب سایت:...

مجمع علمی نوآوران مراغه
02 مهر 1396

مجمع علمی نوآوران مراغه

تاریخ تاسیس: 1387 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 126 موضوع فعالیت: علمی حوزه فعالیت: فن آوريهای نوين، تعاول با مراكز علمی وب...

كانون ناشنوايان مركز مراغه
02 مهر 1396

كانون ناشنوايان مركز مراغه

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 106 موضوع فعالیت: اجتماعی حوزه فعالیت: رفاه اجتماعی و ارتقای مهارتهای...

كانون فرهنگی و اجتماعی آفرينش مراغه
01 مهر 1396

كانون فرهنگی و اجتماعی آفرينش مراغه

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: صغری قربانی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 99 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب...