گزارشات عملکرد

من به دنبال
گزارش عملکرد مرکز توانبخشی امید فردا (بخش دوم)
02 اردیبهشت 1396

گزارش عملکرد مرکز توانبخشی امید فردا (بخش دوم)

7. میزان فعالیت‌های مددکاری مرکز بخش مددکاری مرکز در طول سالهای فعالیت خود خدمات گسترده‌ای به مددجویان در حوزه‌های آموزشی، رفاهی، حمایتی و مراقبت‌های پس از ترخیص و حل مشکلات...

گزارش عملکرد مرکز توانبخشی امید فردا (بخش اول)
01 اردیبهشت 1396

گزارش عملکرد مرکز توانبخشی امید فردا (بخش اول)

تحلیل عملکرد مراکز خدمات‌رسانی به بیماران روانی و اثربخشی این اقدامات به مجموعه‌ای از عوامل برون‌سازمانی و محیطی بستگی دارد. فرایند درمان، توانبخشی و حمایت از بیماران روانی...

گزارش عملکرد موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار
07 دی 1395

گزارش عملکرد موسسه خيريه همياری مبتلايان به سرطان مهيار

صورت های مالی موسسه خیریه همیاری مبتلایان به سرطان مهیار برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 94 که برپایه سوابق، مدارک و اطلاعات رویدادهای مالی موسسه آماده شده است، براساس...

گزارش عملکرد سالانه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور
07 دی 1395

گزارش عملکرد سالانه بنیاد خیریه وفاق سبز علوی کشور

گزارش عملکرد سال 1394 گزارش عملکرد سال 1393 گزارش عملکرد سال 1392 گزارش عملکرد سال 1391 گزارش عملکرد سال 1390 منبع

گزارش‌ عملکرد موسسه خیریه سمر
06 دی 1395

گزارش‌ عملکرد موسسه خیریه سمر

گزارش حسابرسی سال 1394 گزارش حسابرسی سال 1393 گزارش حسابرسی سال 1392

گزارش عملکرد سالانه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر
06 دی 1395

گزارش عملکرد سالانه موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1392 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و امناء گزارش عملکرد موسسه ي نیکوکاري رعد الغدیر درسال 1393 براي ارائه به مجمع هیئت مدیره و...

گزارش عملکرد موسسه غیر دولتی خیریه یاوران
06 دی 1395

گزارش عملکرد موسسه غیر دولتی خیریه یاوران

صورتهای مالی و ياد داشتهای توضیحی سال مالي منتهی به 93.12.29 گزارش حسابرس مستقل و بازس قانونی سال مالی منتهی ​به 93.12.29​ منبع

گزارش عملکرد مالی محک
05 دی 1395

گزارش عملکرد مالی محک

موسسه خیریه محک در طول فعالیت خود با تکیه بر دو اصل شفافیت و پاسخگویی که آن را یکی از اصلی‌ترین تعهدات خود در برابر یاوران موسسه می‌داند، توانسته همواره تصویر روشنی از...

گزارش عملکرد موسسه خیریه نیکان ماموت
05 دی 1395

گزارش عملکرد موسسه خیریه نیکان ماموت

گزارش عملکرد موسسه در سال 1394 گزارش عملکرد موسسه در سال 1393 گزارش عملکرد موسسه در سال 1392

گزارش عملکرد بنیاد کودک
05 دی 1395

گزارش عملکرد بنیاد کودک

صورت‌های مالی‌حسابرسی‌شده ۹۴ گزارش هیأت مدیره به مجمع ۹۴