مشخصات

من به دنبال
انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان
27 اردیبهشت 1397

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان

انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مهرانه زنجان حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت زنجان مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 270 تاریخ تاسیس 1385...

موسسه خیریه اهسا(انجمن همیاران سلامت پرور البرز)
24 اردیبهشت 1397

موسسه خیریه اهسا(انجمن همیاران سلامت پرور البرز)

موسسه خیریه اهسا (انجمن همیاران سلامت پرور البرز) حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت استان البرز مرجع صدور مجوز استانداری شماره ثبت 2423...

موسسه خیریه گل بوته امید
23 اردیبهشت 1397

موسسه خیریه گل بوته امید

موسسه خیریه گل بوته امید (حامی مبتلایان به ام اس) حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت تهران مرجع صدور مجوز بهزیستی شماره ثبت 40872 تاریخ...

موسسه خیریه خادمین کتیج
22 اردیبهشت 1397

موسسه خیریه خادمین کتیج

موسسه خیریه خادمین کتیج حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت سیستان و بلوچستان مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 5 تاریخ تاسیس 1386 نام مسئول...

بنیاد امور بیماری‌های خاص
20 اردیبهشت 1397

بنیاد امور بیماری‌های خاص

بنیاد امور بیماری‌های خاص حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1375 نام مسئول محمدجواد...

موسسه خیریه  دارالاکرام  حضرت ابولفضل عباس(ع)
14 اردیبهشت 1397

موسسه خیریه دارالاکرام حضرت ابولفضل عباس(ع)

موسسه خیریه حضرت ابولفضل عباس(ع) حوزه فعالیت تحصیلات موضوع فعالیت موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 13542 تاریخ تاسیس 1380 نام مسئول سید احمد...

موسسه خیریه قطره
09 اردیبهشت 1397

موسسه خیریه قطره

موسسه خیریه قطره حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت - تاریخ تاسیس 1395 نام مسئول میثم سیدی فر وب سایت...

انجمن نیکوکاری "قصه اسباب بازی‌ها"
07 اردیبهشت 1397

انجمن نیکوکاری "قصه اسباب بازی‌ها"

انجمن نیکوکاری "قصه اسباب بازی‌ها" حوزه فعالیت توسعه اجتماعی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت ۴۰۵۶۱ تاریخ تاسیس 1395 نام...

موسسه خیریه آتنا
06 اردیبهشت 1397

موسسه خیریه آتنا

موسسه خیریه آتنا حوزه فعالیت آموزش پژوهش خدمات رسانی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی موسسات نگهداری یا سرپرستی موسسات آموزشی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز سازمان...

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب
31 فروردین 1397

انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب

موسسه خیریه توانیاب حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 11203 تاریخ تاسیس 1378 نام مسئول خسرو...

کانون هموفیلی ایران
28 فروردین 1397

کانون هموفیلی ایران

کانون هموفیلی ایران حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز - شماره ثبت 859 تاریخ تاسیس 1346 نام مسئول اسماعیل جعفری وب سایت...

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان
27 فروردین 1397

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان

موسسه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان خراسان حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات بهداشتی و درمانی محدوده فعالیت خراسان مرجع صدور مجوز استانداری شماره ثبت 4842 تاریخ تاسیس...