مشخصات

من به دنبال
موسسه فرهنگی هنری كرشمه مرند
04 مهر 1396

موسسه فرهنگی هنری كرشمه مرند

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: بهرام امامی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 49 موضوع فعالیت: جوانان حوزه فعالیت: امور جوانان وب سایت: - تلفن:...

موسسه فرهنگی اجتماعی خانه جوان كوثر
04 مهر 1396

موسسه فرهنگی اجتماعی خانه جوان كوثر

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 43 موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: هنر وب سایت: - تلفن: - آدرس: مرند،...

موسسه خيريه دارالقران حكمت
04 مهر 1396

موسسه خيريه دارالقران حكمت

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 45 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب...

جمعیت خيرين باب الحوائج جوانان اوردكلو
04 مهر 1396

جمعیت خيرين باب الحوائج جوانان اوردكلو

تاریخ تاسیس: 1388 نام مسئول: حمید کریمی اقدم اردکلو محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 69 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت:...

مجمع خيرين مدرسه ساز مرند
04 مهر 1396

مجمع خيرين مدرسه ساز مرند

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 37 موضوع فعالیت: فرهنگی حوزه فعالیت: زیر ساختهای فرهنگی وب سایت: - تلفن:...

كانون فرهنگی اجتماعی مائده
03 مهر 1396

كانون فرهنگی اجتماعی مائده

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: رضوان یامی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 56 موضوع فعالیت: امور زنان حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده وب...

موسسه خيريه جواد الائمه (ع) مرند
03 مهر 1396

موسسه خيريه جواد الائمه (ع) مرند

تاریخ تاسیس: 1384 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 28 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب...

انجمن دوستداران محيط زيست زنوز
03 مهر 1396

انجمن دوستداران محيط زيست زنوز

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: سید جواد ابوالعلایی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 38 موضوع فعالیت: محيط زيست و منابع طبيعی حوزه فعالیت: محیط...

انجمن خيريه حمايت از بيماران ديابتی مرند
03 مهر 1396

انجمن خيريه حمايت از بيماران ديابتی مرند

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: علی سلوکی محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 131 موضوع فعالیت: بهداشت و سلامت حوزه فعالیت: توسعه بهداشت عمومی وب...

خيريه بيت الزهرا (س) مرند
03 مهر 1396

خيريه بيت الزهرا (س) مرند

تاریخ تاسیس: 1386 نام مسئول: محمد قاضی زاده محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 46 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه...

تشکل زیست محیطی همای سبز مراغه
02 مهر 1396

تشکل زیست محیطی همای سبز مراغه

تاریخ تاسیس: 1383 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 73 موضوع فعالیت: محيط زيست و منابع طبيعی حوزه فعالیت: محیط زیست وب سایت: -...

موسسه خيريه و نيكوكاری مولا امير المومنين علی (ع) مراغه
02 مهر 1396

موسسه خيريه و نيكوكاری مولا امير المومنين علی (ع) مراغه

تاریخ تاسیس: 1387 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 142 موضوع فعالیت: نيكوكاری و امور خيريه حوزه فعالیت: امور خيريه نيازمندان وب...