به گزارش ویکی نیکی و به نقل از برنا، این جشنواره که شنبه 30 بهمن ماه 1395 و به ابتکار جمعی از همکاران دانشکده های این سایت بر پا گردید شامل انواع غذاها ، دسرها ، ترشی جات و شیرینی جات خانگی بود که توسط همکاران و جمعی از دانشجویان با هزینه شخصی تهیه شده بود و این مواد غذایی در معرض فروش برای سایر همکاران، مسئولین و دانشجویان قرار گرفت که با استقبال بسیار خوبی همراه گردید.

گفتنی است پول های حاصل از فروش این مواد غذایی خانگی برای نیازمندان صرف می شود.