ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

زمین تنها برای ما نیست

با رعایت كردن هر چند ساده می توانیم جلوی فاجعه ها را بگیریم.

حواسمان به محیط زیستمان باشد.

زمین فقط برای ما نیست...

 

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.