ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

کمپین خلاقانه علیه خشونت خانگی در اینستاگرام

بیش تر خشونت های خانگی با شکل بسیار کوچک و ضعیفِ خشونت آغاز می شوند. بنیاد زنان و کودکان دبی، در پی آگاهی رسانی به مردان در این مورد است که، اشکال بسیار کوچک و خفیف خشونت نیز می تواند شروع شکل های بسیار خشن و مخرب خشونت ها خانگی باشند. این بنیاد به منظور تحقق هدف خود، از اینستاگرام به عنوان ابزاری کاربردی برای تبیین و توضیح هرچه بهتر این مسئله بهره برده است. بدین ترتیب که حساب کاربری ای به نام  lifeof_farah@ در اینستاگرام ایجاد نموده است تا از این طریق با مخاطبان (مردان) ارتباط برقرار نماید.

مردان بسیاری دعوت به مشاهده این حساب کاربری ساختگی شده اند و هم چنین مردم امارات متحده عربی با به اشتراک گذاری عکس های مربوط به فرح، و پیوست (tag) نمودن lifeof_farah ،حمایت خود را از این حرکت نشان دادند.

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.