وبلاگ ویکی نیکی

ویکی نیکی مرجع معرفی موسسات خیریه در ایران

اساسنامه موسسه خیریه محسنین

ماده ۱ – نام موسسه: موسسه خیریه محسنین که به اختصار محسنین نامیده می‌شود.

ماده ۲ – فعالیت:

«خیریه مُحسنین» از نوع مؤسسات مذکور در بند الف ماده ۲ آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب ۱۳۷۷/۰۵/۰۵  موضوع مـواد ۵۸۴ و ۵۸۵ قانون تجارت میباشد. «خیریه مُحسنین» انجمنی است دارای شخـصیت حقوقی مستقل، غیر سیاسی، غیرتجاری و غیر انتفاعی که ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقاً طبق این اساسنامه در کشور فعالیت خواهد نمود.

ماده ۳ – موضوع و اهداف:

الف. اهدای هدایا و کمک های بلاعوض به افراد نیازمند

ب. ارائه خدمات بهداشتی، تحصیلی، درمانی به کودکان، نوجوانان، بی‌سرپرستان، مصدومین، بی سرپرستان، بدسرپرستان، زنان سرپرست خانوار، معلولین و سایر افرادی که در معرض آسیب های اجتماعی هستند.

ج. تامین و بهره برداری از مجتمع های پرورشی، تربیتی، بهداشتی، آسایشگاه سالمندان

د. اعطای کمک های مالی به صورت قرض الحسنه به منظور تامین جهیزیه، درمان، ازدواج، ودیعه مسکن و غیره

ه. اعطای کمک های نقدی و غیرنقدی به دانش آموزان و دانش جویان

و. ارتباط با سایر انجمن های خیریه

ز. توسعه مهارت های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال برای جوانان و افراد جویای کار

 

ماده ۴ – مرکزیت:

تهران، خیابان سهره وردی، بعد از خیابان خرمشهر، کوچه سراب

 

ماده ۵ – تابعیت:

خیریه محسنین تابعیت ایرانی دارد.

 

ماده ۶ – مدت فعالیت:

نامحدود

 

ماده ۷ – سرمایه اولیه:

۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 

ماده ۸ – هیات موسس:

 

ماده ۹ – اختیارات و مسئولیت هیات موسس:

 

ماده ۱۰ – ارکان:

عبارتند از مجمع هیات امنا، هیات مدیره، مدیرعامل، بازرس

 

ماده ۱۱ – هیات امنا:

 

ماده ۱۲ – مجمع عمومی هیات امنا

 

ماده ۱۳ – وظایف و اختیارات مجمع عمومی

 

ماده ۱۴ – هیات مدیره

 

ماده ۱۵ – وظایف و اختیارات هیات مدیره

 

ماده ۱۶ – مدیر عامل

 

ماده ۱۷ – عزل مدیر عامل

 

ماده ۱۸ – حق امضا

 

ماده ۱۹ – ثبت صورت جلسات

 

ماده ۲۰ – تغییر در مفاد اساسنامه

 

ماده ۲۱ – تغییر در محل خیریه محسنین

 

ماده ۲۲ – مهر و آرم خیریه

 

ماده ۲۳ – بازرس

 

ماده ۲۴ – وظایف بازرس

 

ماده ۲۵ – حق الزحمه مدیران

خدمات مدیران افتخاری می‌باشد

 

ماده ۲۶ – منابع مالی و بودجه

 

ماده ۲۷ – دفاتر قانونی

 

ماده ۲۸ – آئین نامه اجرایی

 

ماده ۲۹ – انحلال

 

ماده ۳۰ – رعایت قوانین و مقررات

 

ماده ۳۱ – تعداد ماده های اساسنامه

این اساسنامه در ۳۱ ماده، هفت تبصره به تصویب رسیده است.

دسته ها: اساسنامه

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.