ویکی نیکی

راهنمای هوشمند نیکوکاری

سازمان ملی رفاه خانواده

 

  • تاریخ تاسیس: 1349/02/29
  • محدوده فعالیت: تهران
  • شماره ثبت: 1112
  • تاریخ ثبت: 1349/02/29
  • مرجع صدور مجوز: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران
  • حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده
  • وب سایت: -
  • تلفن: -
  • آدرس: تهران، خیابان آیزونهاور، وزارت کار و امور اجتماعی

دیدگاه خود را بنویسید

دیدگاه پس از تائید مدیریت منتشر می شود.