آموزش تسهیلگری - برچسب:آموزش تسهیلگری

برچسب:آموزش تسهیلگری

موسسه تسهیلگران حرفه ای پیشرو

/ppfi-foundation/

تاریخ تاسیس: 1385 نام مسئول: سارا ولی میرزا محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران حوزه فعالیت: محیط زیست، آموزش تسهیلگری وب سایت: www.ppfi.ir تلفن: 09121869658 - 88325463 - 88812466 آدرس: تهران، خیابان ایرانشهر جنوبی، نرسیده به سمیه ف، بن بست...