آموزش توسعه فرهنگ - برچسب:آموزش توسعه فرهنگ

برچسب:آموزش توسعه فرهنگ

انجمن مدیریت سبز ایران

/gma-community/

تاریخ تاسیس: 1388 نام مسئول: مجید سرایداریان محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران حوزه فعالیت: آموزش توسعه فرهنگ، محیط زیست وب سایت: www.iran-gma.com تلفن: 88515328 - 88519173 - 88515526 آدرس: تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از میدان پالیزی، کوچه...