اشکذر - برچسب:اشکذر

برچسب:اشکذر

تشکیل موسسه خیریه اشتغال در اشکذر

/ashkzar-charity/

در کار گروه اشتغال بانوان شهرستان اشکذر اعلام شد با صدور مجوز از سوی سازمان بهزیستی و همکاری بخش خصوصی در این شهرستان موسسه خیریه اشتغال تشکیل خواهد شد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از ایرنا ،هدف از تشکیل این موسسه در مرحله اول تامین معاش افراد جویا کار در عین آموزش برای ایجاد اشتتغال مناسب...