امور وقف - برچسب:امور وقف

برچسب:امور وقف

سهام وقف، ابزار مالی جلب مشارکت عمومی در امور وقف

/article-dedication-stock/

چكیده گرچه وقف از دیرباز و در ادیان قبل از اسلام وجود داشته، اما اسلام نخستین دینی بوده که چارچوب آن را تعیین و نظام‌ مند کرده است. در بسیاری از کشورهای اسلامی موقوفات بلا استفاده شده و یا با کمترین بهره‌وری مورد استفاده قرار می گیرند. از میان این گونه موقوفات که به فراموشی سپرده شده و یا...