امیر نعمت بنی آدم - برچسب:امیر نعمت بنی آدم

برچسب:امیر نعمت بنی آدم

مصاحبه با مدیر مجمع خیرین مدرسه ساز

/amir-nemat-bani-adam-interview/

امیر نعمت بنی‌آدم رئیس هیئت‌مدیره مجمع خیرین مدرسه‌ساز کسی است که سالیان سال دغدغه زندگی‌اش کمک به همنوع بوده است. چه این کمک در ساخت مدرسه‌ ای در یک نقطه دورافتاده در تهران و شهرستان باشد یا کمک به پیرمرد و پیرزن از کارافتاده‌ای در خانه، اندیشه او تفاوتی ندارد و هدفش یکسان است. او همواره...