انجمن کودکان فرشته ایرانیان - برچسب:انجمن کودکان فرشته ایرانیان

برچسب:انجمن کودکان فرشته ایرانیان

مشخصات انجمن کودکان فرشته اند

/koodakan-charity/

موسسه خیریه کودکان فرشته اند حوزه فعالیت سلامتی موضوع فعالیت موسسات توزیع کننده محدوده فعالیت ملی مرجع صدور مجوز وزارت کشور شماره ثبت 40589 تاریخ تاسیس 1384 نام مسئول سید نصیر الدین موسوی نژاد وب سایت http://koodakancharity.ir تلفن 77586348 آدرس تهران، خیابان دماوند، قبل از میدان امام...