انگلستان - برچسب:انگلستان

برچسب:انگلستان

انجمن اسلامی دانشجویی موفق به دریافت جوایز خیریه شد

/uia-wins-charity-rewards/

اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویی فالموث، به خاطر فعالیت‌های انسان‌دوستانه برای کمک به یتیمان و نیازمندان، موفق به دریافت جوایز خیریه شد. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از حوزه ، اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویی فالموث در شهرستان کورنوال انگلستان، به خاطر شرکت در فعالیت‌های انسان‌دوستانه، موفق به...