انیمیشن ایرانی - برچسب:انیمیشن ایرانی

برچسب:انیمیشن ایرانی

انیمیشن ایرانی سفری به لیدوما ؛ به قهرمانی کودکان سرطانی

/iranian-animation-lidoma/

خیریه «کودکان فرشته‌اند» به کمک «خانه انیمیشن» کاری را ساخته‌اند که قهرمان‌های آن دو کودک مبتلا به سرطانند، آن‌ها بعد از طی کردن فراز و نشیب‌های زیاد در قلعه سحرآمیز به آرزوهایشان می‌رسند. بچه‌ها در دنیای خیال‌های رنگی و فانتزی‌شان زندگی می‌کنند، آنجا تخیل می‌کنند، قهرمان می‌سازند و پیروز...