اکولوژی - برچسب:اکولوژی

برچسب:اکولوژی

رد پای انسان بر روی طبیعت

/human-footprint-on-nature/

زمینی که روی آن زندگی می کنیم آنقدر دستخوش تغییر و نابودی قرار گرفته است که برخی از دانشمندان و متخصصان به فکر ادامه زندگی در کرات دیگر هستند. بشر حریص و افزایش بیش از اندازه جمعیت در این کره خاکی فشار زیادی را بر منابع روی زمین آورده است و منابع موجود در آن را به سمت نابودی می کشاند....