ایرانسل - برچسب:ایرانسل

برچسب:ایرانسل

ایرانسل و مسوولیت های اجتماعی

/irancell-csr/

ایرانسل به عنوان برترین اپراتور کشور تا به امروز، در راستای اجرای مسوولیت‌های اجتماعی خود، حامی مالی بزرگ‌ترین رویدادهای ورزشی و رویدادهای مهم حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات بوده و همچنان با نگاه ویژه، به این بخش از وظایف خود عمل می‌کند. ● حمایت‌های ورزشی این شرکت همواره تلاش کرده...