ایمیل - برچسب:ایمیل

برچسب:ایمیل

چگونه از ایمیل و تماس خیریه ها خلاص شویم؟

/call-for-donations/

نیکوکاران همواره از تعداد زیاد ایمیل ها و تماس هایی که از موسسات خیریه دریافت می کنند، شکایت می کنند. گاهی این تعداد آن قدر زیاد است که تصور می شود موسسات، تمامی کمک های مالی دریافت شده خود را عیناً صرف هزینه های ارسال ایمیل و برقراری تماس می کنند. به منظور کاهش و یا متوقف کردن آن ها،...