بازار - برچسب:بازار

برچسب:بازار

کمپین آخر زمین زود فود

/akharozamin-campaign/

در آخرالزمین ویدئوهایی خواهید دید که شما را با وضعیت نابسامان امروز زمین و محیط زیست آشنا می‌سازد. هر روز می‌توانید در دو نوبت ویدئوهایی کوتاه تماشا کنید و سپس به سوال مطرح شده از آن‌ها پاسخ دهید. تماشای هر ویدئو حداکثر ۴ دقیقه زمان شما را خواهد گرفت. در صورت ثبت پاسخ صحیح به سوال مطرح شده...