بحران آب - برچسب:بحران آب

برچسب:بحران آب

بررسی دلایل بروز بحران جهانی آب

/global-water-crisis/

بحران آب نه‌تنها در کشور ما بلکه در سطح جهانی به موضوعی حساس و مهم تبدیل شده است. همین امر باعث شده استارت آپ‌ها و شرکت‌های مختلفی برای رفع مشکل ایجاد شوند. بحران آب تا حدی جدی است که از همین حالا باید تغییرات ویژه‌ای در الگو های مصرف خود ایجاد کنیم. البته این به شرطی است که در حال حاضر در...