برنامه سازی - برچسب:برنامه سازی

برچسب:برنامه سازی

ضرورت برنامه‌سازی با موضوعات خیریه

/mikaeel-shahrestani-interview/

به گزارش ویکی نیکی ، "میکائیل شهرستانی" در گفت‌وگو با « شهر امید » گفت: « معتقدم سنت و فرهنگ کمک به همنوع باید از هر دریچه‌ای محقق شود و هنر به عنوان یک ابزار کارآمد می‌تواند در این مسیر راهگشای بسیاری از امور باشد.» میکائیل شهرستانی، هنرمندی که مردم بیش از تصویر با صدایش خاطره دارند آخرین...