بهمن دیزل - برچسب:بهمن دیزل

برچسب:بهمن دیزل

ایجاد مرکز اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ساز در موسسه خیریه محک با همکاری گروه بهمن

/bahmangroup-csr/

با همکاری گروه بهمن (شرکت‌های بهمن موتور و بهمن دیزل) و موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان محک ثبت 5 هزار نمونه اولیه جهت مرکز اهدا کنندگان سلول‌های بنیادی خون‌ ساز در محک انجام می‌شود. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از روابط عمومی گروه بهمن ، بیمارستان محک به عنوان تنها بیمارستان...