تالاب - برچسب:تالاب

برچسب:تالاب

ایران، زادگاه تنها کنوانسیون مربوط به تالاب‌های مهم بین‌المللی

/ramsar-convention/

کنوانسیون تالاب های بین المللی ، جزء قدیمی ترین معاهدات زیست محیطی مدرن است. این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالاب‌های با اهمیت بین‌المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آن‌ها می‌نماید. موضوع این کنوانسیون در ابتدا میان برخی کشورها و سازمان های غیردولتی مطرح شد و سرانجام در...

حفظ تالاب ها، حفظ زندگی

/wetlands/

چگونه حفظ تالاب ها به حفظ زندگی کمک می کند؟ از چه طریق می توان از آن ها حفاظت نمود؟ همزمان با روز جهانی « تالاب » ، مناسب دیدیم که در مورد تالاب ها و اهمیّت حفظ آن ها صحبت نماییم. بدیهی است که بسیاری ممکن است ندانند که تالاب ها می توانند به هنگام بروز بحران یا بلایای طبیعی حافظ جان انسان...