تامین مالی - برچسب:تامین مالی

برچسب:تامین مالی

Doners Choose ؛ یک نمونه موفق از "جمع سپاری مالی"

/donerschoose-crowedfunding/

وب سایت DonersChoose.com یکی از نمونه های موفق تامین مالی برای پروژه های آموزشی و «جمع سپاری مالی» مباشد. هدف این گروه ایجاد حلقه ارتباط میان افراد نیکوکار و برنامه های آموزشی ای است که نیاز به تامین مالی دارند. بدین ترتیب که معلم یا مسئول ذی صلاح، درخواستی مبنی بر نیاز به تامین مالی برای...

تجربه کشورهای جهان در تامین مالی از روش جمع سپاری مالی

/article-global-crowdfunding/

در سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۲۵۰ سامانه در سراسر دنیا به اشکال مختلف در زمینه جمع سپاری مالی فعال بوده و در این سال، نزدیک به ۳۴٫۴ میلیارد دلار از سرمایه‌های مردمی را جذب کرده‌اند. همچنین در سال ۲۰۱۴، سهم نواحی مختلف جهان از ۱۶٫۲ میلیارد دلار سرمایه جذب‌شده توسط این سامانه‌ ها به ترتیب زیر است: ۲۱...

جمع سپاری مالی ؛ روشی برای تامین مالی موسسات خیریه

/article-crowdfunding-1/

جمع سپاری مالی یعنی هنگامی که یک پروژه یا استارتاپ به وسیله تعداد زیادی از مردم و حجم کمی از پول (از هر فرد) تامین مالی می شود. از قدیم جمع سپاری به روش سنتی خود مرسوم بوده به عنوان مثال در هنگام ایجاد یک جاده بین دو شهر به دلیل اینکه این کار با هزینه یک نفر میسر نیود عده زیادی هرکدام با...