تماس از خیریه - برچسب:تماس از خیریه

برچسب:تماس از خیریه

دریافت تماس از سوی خیریه ها

/charity-calling/

آیا می دانستید تنها مبلغ ناچیزی از کمک مالی ای که شما به مؤسسه کرده اید، صرف امور خیریه و بشردوستانه می شود؟ بسیاری از افراد تجربه دریافت تماس های مکرر از مؤسسات خیریه را دارند. نکته بسیار مهم این است که درصد زیادی از این تماس ها از طرف شرکت های تجاری و بازاریابی انجام می گیرد و به همین...