تماس خیریه - برچسب:تماس خیریه

برچسب:تماس خیریه

چگونه از ایمیل و تماس خیریه ها خلاص شویم؟

/call-for-donations/

خیّرین همواره از تعداد زیاد ایمیل ها و تماس هایی که از مؤسسات خیریه دریافت می کنند، شکایت می کنند. گاهی این تعداد آن قدر زیاد است که تصور می شود مؤسسات، تمامی کمک های مالی دریافت شده خود را عیناً صرف هزینه های ارسال ایمیل و برقراری تماس می کنند. به منظور کاهش و یا متوقف کردن آن ها، پیشنهاد...