توسعه سبز - برچسب:توسعه سبز

برچسب:توسعه سبز

موسسه توسعه سبز

/tose-e-sabz-foundation/

تاریخ تاسیس: 1379 نام مسئول: حمیده توسلی محدوده فعالیت: ملی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور حوزه فعالیت: محیط زیست وب سایت: - تلفن: 09124942685 آدرس: تهران،خیابان خارک، نبش کوچه هاشمی فر