جشنواره فضای مجازی و توان یابان - برچسب:جشنواره فضای مجازی و توان یابان

برچسب:جشنواره فضای مجازی و توان یابان

گزارش چهارمین جشنواره فضای مجازی و توان یابان

/4th-virtual-space-festival-report/

مراسم گرامیداشت روز جهانی معلولان با قرائت پیام دبیر کل سازمان ملل و حضور توان یابان، کارشناسان و مسؤولان حوزه معلولیت در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد برگزار شد. در این مراسم که بخش های مختلف آن توسط هنر جویان و کارآموزان رعد اجرا شد، ابتدا سید مهدی موسوی یکی از کارآموختگان و دانشجویان مجتمع...