جهاد مهربانی - برچسب:جهاد مهربانی

برچسب:جهاد مهربانی

طرح جهاد مهربانی

/kindness-project/

وقتمان را نذر کنیم! در نزدیکی ما همسایه های نیازمندی به دلایل مختلف از جمله بیماری، اشتغال، عدم حمایت تحصیلی، مشکلات حقوقی و خانوادگی و نظایر آن با مسائل بسیاری رویرو هستند. جهاد مهربانی با هدف جذب مشارکت های مردمی همه اقشار جامعه برای حل مسائل خانواده های نیازمند و با کمک شهروندان و با...