حمایت از ایتام و زنان - برچسب:حمایت از ایتام و زنان

برچسب:حمایت از ایتام و زنان

بنیاد خیریه نیکوکاران شریف

/sharifngo/

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: دکتر شیوا محمدی نیک محدوده فعالیت: تهران مرجع صدور مجوز: نیروی انتظامی تهران بزرگ حوزه فعالیت: حمایت از ایتام و زنان بی سرپرست یا بدسرپرست وب سایت: www.sharifngo.com تلفن: ۶۶۱۲۷۱۲۸ ۰۲۱ آدرس: دفتر مرکزی : تهران – میدان توحید – خیابان پرچم – بین خیابان رودکی و...