حمایت از بیماران سرطانی - برچسب:حمایت از بیماران سرطانی

برچسب:حمایت از بیماران سرطانی

انجمن حمايت از پژوهش، پيشگيری و درمان بيماران سرطانی تبريز

/tabrizcancerprevention/

تاریخ تاسیس: 1392 نام مسئول: - محدوده فعالیت: آذربایجان شرقی مرجع صدور مجوز: وزارت کشور شماره ثبت: 1725 موضوع فعالیت: بهداشت و سلامت حوزه فعالیت: دارو و درمان بيماران وب سایت: tabrizcancerprevention.org تلفن: 35538577-041 آدرس: تبريز، خ ارتش جنوبی، جنب بيمارستان الزهرا، مركز غربالگری بيماران سرطاني

برگزاری بازارچه خیریه برای حمایت از بیماران سرطانی

/charity-bazaar-maraghe/

دانش آموزان مدرسه ای در مراغه برای حمایت از بیماران سرطانی بازارچه خیریه برپا کردند. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران سرطانی مراغه گفت: در این بازارچه، دانش آموزان دبستان صالح و اولیای آنها با فروش تولیدات خود از بیماران سرطانی حمایت مالی...