حمایت از بی خانمان ها - برچسب:حمایت از بی خانمان ها

برچسب:حمایت از بی خانمان ها

نیمکت پارک ؛ حامی بی خانمان ها

/a-home-for-every-person-campaign/

یک موسسه خیریه مستقر در کانادا با نام “RainCity Housing” دست به اجرای کمپین تبلیغات محیطی در حمایت از بی‌خانمان ها زده است. در این کمپین یک پوستر با UV و جوهر درخشنده در شب “glow-in-the-dark” چاپ شده است. عملکرد آن به صورتی است که در روز و هنگامی که خورشید بر فراز آسمان می‌تابد، نوشته‌ای...