حمایت از معلولان - برچسب:حمایت از معلولان

برچسب:حمایت از معلولان

انجمن خانواده ناشنوایان ایران

/isdpf-community/

تاریخ تاسیس: 1351/02/09 محدوده فعالیت: تهران شماره ثبت: 1721 تاریخ ثبت: 1351/02/09 مرجع صدور مجوز: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران حوزه فعالیت: امور زنان و خانواده، مشاوره و مدد کاری مشاوره و مدد کاری: حمایت از معلولان وب سایت: www.isdpf.ir/fa تلفن: 66919077 - 66573141 آدرس:...