حمایت از کودکان بی سرپرست - برچسب:حمایت از کودکان بی سرپرست

برچسب:حمایت از کودکان بی سرپرست

پیاده روی از خلیج فارس تا دریای خزر برای حمایت از کودکان بی سرپرست

/khazar-to-persian-golf-walking/

کامران هاشمی نجفی که فاصله 3 هزار کیلومتری خلیج فارس تا گرگان را پیاده می پیماید با گذشت 70 روز و طی مسیر 2030 کیلومتری به ساوه رسید. به گزارش ویکی نیکی و به نقل از ایسنا ، نجفی با هدف جمع آوری کمک مالی و حمایت از کودکان بی سرپرست (ایتام) و بد سرپرست با مشارکت انجمن خیریه ایران این مسیر سه...