حمایت از کودکان کار - برچسب:حمایت از کودکان کار

برچسب:حمایت از کودکان کار

کمپین مشترک اسنپ و انجمن حمایت از کودکان کار

/snapp-apcl-campaign/

شرکت اسنپ، در راستای مسئولیتهای اجتماعی و ساختن شهری بهتر در کمپینی مشترک با انجمن حمایت از کودکان کار، در تامین هزینه های آموزش کودکان کار سهیم شده است. از امروز تا پایان ماه مبارک رمضان،اسنپ در همکاری با انجمن حمایت از کودکان کار اقدام به برگزاری کمپین مشترکی نموده اند تا با یاری شما...