حمید عسگری سواد جانی - برچسب:حمید عسگری سواد جانی

برچسب:حمید عسگری سواد جانی

آمار دقیقی از تعداد موسسات خیریه در کشور وجود ندارد

/no-accurate-statistics-on-the-number-of-charities/

مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف کشور با بیان اینکه هیچ نهادی نمی‌تواند به طور دقیق اعلام کند که چه تعداد موسسه خیریه در کشور وجود دارد گفت: آمار ثبتی مشخصی در خصوص تعداد موسسات و نهاد های خیریه وجود ندارد. به گزارش ویکی نیکی حمید عسگری سواد جانی مدیرکل امور اجتماعی و موسسات...